Kódy a znakové sady

Kód ASCII

Kódová tabulka ASCII (základní) obsahuje 128 znaků (kódy 0 - 127) a je společná všem jazykovým kódovým stránkám.


Kód Latin-II (CP 852)

(for MS-DOS)

V OS Windows je tento kód použit interně v CMD (příkazový řádek) a nativně DOSových aplikacích a souborech. Obecně je pak VŽDY použit při zadávání znaků pomocí klávesové kombinace ALT + kód znaku (číselně dekadicky) ve VŠECH aplikacích a v celém OS.

V tabulce jsou zobrazeny pouze znaky horní poloviny rozšířené kódové tabulky ASCII (kódy 128 - 255). České (a slovenské) znaky jsou vyznačeny žlutou barvou. Pod každým znakem je navíc číselné vyjádření kódu znaku v kódování UNICODE (hexadecimálně).


Kód Kamenických (CP 895)

(for MS-DOS)

V OS Windows je tento kód použit v nativně DOSových aplikacích a souborech, které jsou v tomto kódu vytvořeny či provozovány.

V tabulce jsou zobrazeny pouze znaky horní poloviny rozšířené kódové tabulky ASCII (kódy 128 - 255). České (a slovenské) znaky jsou vyznačeny žlutou barvou. Pod každým znakem je navíc číselné vyjádření kódu znaku v kódování UNICODE (hexadecimálně).


Kód Windows CE, EE (CP 1250)

Tento kód je nativně použit v OS Windows (středoevropských a východoevropských verzích), vyjma nativně DOSových aplikací a souborů. Pro zadávání znaků pomocí klávesové kombinace je potřeba na začátek sekvence doplnit numerockou "0", tedy ALT + 0 + kód znaku (číselně dekadicky).

V tabulce jsou zobrazeny pouze znaky horní poloviny rozšířené kódové tabulky ASCII (kódy 128 - 255). České (a slovenské) znaky jsou vyznačeny žlutou barvou. Šedé buňky jsou využity řídicími kódy systému. Pod každým znakem je navíc číselné vyjádření kódu znaku v kódování UNICODE (hexadecimálně).

Pozn.: Znak s kódem 0xA0 je nezlomitelná mezera, znak s kódem 0xAD je měkký rozdělovník.