JABLOTRON - montáž zabezpečovacích a kamerových systémů. EET - Markeeta, Dotykačka- instalace a prodej. Revize elektrických spotřebičů a zařízení. Technická diagnostika, elektrická měření, poradenství. Počítačové sítě - správa a instalace. Jihočeský kraj, České Budějovice.


Lhůty revizí elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2
skupinaTřída ochranySpotřebiče držené v ruceOstatní nepřipevněné
Avždy před vydáním uživateli (provozovateli) a dále dle své skupiny
BI3 měsíce6 měsíců
II a III6 měsíců
CI6 měsíců24 měsíců
II a III12 měsíců
DI12 měsíců24 měsíců
II a III
EI12 měsíců24 měsíců
II a III
* pro prodlužovací přívody platí stejné lhůty jako pro nepřipevněné el. spotřebiče držené v ruce

Skupiny používání elektrických spotřebičů:

A - poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli

B - používané ve venkovním prostoru (na stavbách, v zemědělství)

C - používané ve vnitřních prostorech při průmyslové, řemeslné a výrobní činnosti

D - používané ve veřejně přístupných prostorech (školy, kluby, hotely, kavárny)

E - používané při administrativní a kancelářské činnosti

provádíme revize elektrických zařízení,
technickou diagnostiku a analýzu

Poptávku nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře
či mailem na info@es-technic.cz nebo se informujte na tel. č. 608 414 566  
       
Jméno: Kontaktní mail nebo telefon:


 • výchozí a pravidelné revize elektrických instalací, rozvaděčů a zařízení (dle ČSN 33 1500)

 • pravidelné revize elektrických přístrojů, spotřebičů a IT techniky (dle ČSN 33 1600)

 • pravidelné revize elektrického ručního nářadí (dle ČSN 33 1600)

 • výchozí, pravidelné a mimořádné revize hromosvodů (dle ČSN 33 1500)
 • REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ

  Požadavky na provádění revizí vyplývají z:
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O požadavcích na pracoviště
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb. O vyhrazených elektrických technických zařízení
 • Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
 • ČSN 33 2000-6 stanovuje jako vhodnou 10 letou periodu provedení revize elektrické instalace v bytech či jiných nemovitostech. Důrazně pak doporučuje provedení revize při výměně nájemníků nebo majitelů.

  Dále se povinné revize týkají také bytových domů v soukromém i družstevním vlastnictví. Ty jsou povinny pravidelně revidovat veškerá technická zařízení ve společných prostorách.

  Každá firma i podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu technických zařízení, která používá při výkonu své činnosti, z hlediska jejich bezpečnosti. Tato povinnost se vztahuje i na živnostníky, kteří pracují tzv. z domova, mají-li v místě svého bydliště hlášenou provozovnu.

  REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

  Požadavky na provádění revizí vyplývají z:
 • Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Bezpečný provoz tech. zařízení
 • Zákon č. 251/2005 Sb. Inspekce práce
 • Pravidelné revize je nutné provádět u všech elektrických zařízení, které jsou používány na pracovištích.

  v kanceláři například:
  stolní počítač, monitor, notebook, mikrovlnka, varná konvice, chladnička, prodlužovací kabely, osvětlení, ventilátor, rádio

  v dílně či garáži například:
  vrtačka, bruska, nabíječka baterií, páječka, elektrická sekačka, prodlužovací kabely

  REVIZE HROMOSVODŮ A OCHRANY PŘED BLESKEM

  Požadavky na provádění revizí vyplývají z:
 • Zákon č. 268/2009 Sb. Technické požadavky na stavby
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb. O vyhrazených elektrických technických zařízení

 • Lhůty revizí stanovuje ČSN EN 62305-3 ed. 2.

  Periodické revize:
 • pro hladinu ochrany I a II každé 2 roky
 • pro hladinu ochrany III a IV každé 4 roky

 • Revize kritických systémů:
 • pro všechny hladiny ochrany každoročně

 • Odborné vizuální kontroly se provádějí:
 • pro všechny hladiny ochrany každoročně

 • Revize je také předepsána vždy po úderu blesku

  DIAGNOSTIKA A ANALÝZA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

  Technická diagnostika je metoda, při které se zjišťuje během určeného časového období technický stav elektrického zařízení a provádí se měření elektrických veličin. Na základě naměřených hodnot je provedeno vyhodnocení stavu.
  Diagnostika nalézá uplatnění při hledání skrytých poruch elektrických zařízení a rozvodů elektrické energie, slouží pro vyhodnocení a nastavení ekonomiky jejich provozu.

  Práce na elektrickém zařízení vyžaduje odborné vzdělání a kvalifikaci. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických technických zařízení lze dle Vyhl. č. 73/2010 Sb. provádět pouze na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.


  Ing. Jan STERINGA
  IT, Alarmy, Elektrotechnika
  Technika & Servis
  Jihočeský kraj a Praha
  tel. +420 608 414 566


  Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500
  (lhůty stanovené podle prostředí)
  Druh prostředíRevizní lhůty v rocích
  základní, normální5
  venkovní, pod přístřeškem4
  studené, horké, vlhké3
  s otřesy, s nebezpečím požáru, výbuchu2
  mokré, s extrémní korozní agresivitou1


  Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500
  (lhůty stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob)
  Umístění el. zařízeníRevizní lhůty v rocích
  zděné obytné a kancelářské budovy5
  hotely, ubytovací zař., školy, mateřské školy3
  prostory určené ke shromažďování více než 250 osob 2
  objekty (nebo jejich části) ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C32
  pojízdné a převozné prostředky1
  prozatímní zařízení staveniště0,5


  Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500
  (lhůty stanovené podle druhu prostředí podle ČSN 33 2000-7-7xx)
  prostředí ČSN 33 2000-7-7xxRevizní lhůty v rocích
  701 - Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory3
  703 - Místnosti se saunovými kamny3
  704 - Staveniště a demolice0,5
  705 - Zemědělská a zahradnická zařízení3
  707 - Zařízení pro zpracování dat5
  714 - Venkovní osvětlení4


  Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500
  (lhůty lhůty pravidelných revizí pro hromosvody)
  druh objektuRevizní lhůty v rocích
  objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C32
  ostatní5


  Revize hromosvodů dle ČSN EN 62305-3 ed.2
  (lhůty pravidelných revizí pro hromosvody)
  Hladina ochranyVizuální kontrola (roky)Úplná revize (roky)Kritické systémy úplná revize (roky)
  I a II121
  III a IV141